Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej theimpactbay.com.

1.2. Właścicielem i administratorem strony jest Lynxon Karol Nowalski, ul. Szeroka 26, 05-230 Kobyłka. 1.3. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Warunki korzystania ze strony

2.1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

2.2. Zabrania się publikowania treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym lub naruszającym prawa osób trzecich.

3. Prawa autorskie

3.1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie, w tym teksty, grafiki, loga, są chronione prawem autorskim i należą do administratora strony lub innych podmiotów, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie.

4. Odpowiedzialność

4.1. Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie były aktualne i prawdziwe, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualne informacje.

4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony.

5. Zmiany Regulaminu

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani na stronie internetowej.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Budujemy strategię AI Twojego biznesu.

Impact Bay

© 2024 Impact Bay

pl_PLPolski